ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Katex Kft. (a továbbiakban: Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Társaság ezúton tájékoztatja webáruházának felhasználóit, valamint honlapjainak látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.         Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Katex Kft. (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1161 Budapest, Körvasutsor 14-16. 

E-mail: info@katex.hu

Telefon: +36-1-406-2473

Fax: +36-1-406-2661

 

2.         Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

 

3.         A személyes adatok kezelése

 

3.1.      A rendszer által naplózott  személyes adatok

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

IP cím

A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

bejelentkezési időpont

A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Társaságnak. Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.

 

 Az adatkezelés időtartama

 

A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 12 hónapig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

 

 

3.2.      Cookie-használat

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Társaság honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok (azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal) gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, valamint a vásárlói élmény növelése.

Továbbá a Társaság honlapján a látogatói szokások vizsgálatát a felhasználó számítógépén eltárolt cookie-adatok alapján automatizált döntéshozatal (látogatói profilalkotás) keretében végzi, melynek célja a felhasználói igények jobb megismerése által a Társaság szolgáltatásainak, hirdetéseinek személyre szabása.

A Társaság cookie-kat használ továbbá a közösségi média (Google+, Facebook) által biztosított funkciók felhasználó általi igénybe vétele érdekében.

A Társaság a fenti célok elérésére érdekében a közösségi média-, hirdető- és elemező partnereivel megoszthatja a felhasználók honlaphasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket a felhasználó adott meg számukra vagy a felhasználó által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

Végül a Társaság által alkalmazott cookie-k célja a megkezdett, de be nem fejezett vásárlások rögzítése annak érdekében, hogy a felhasználó vásárlását megkönnyítendő erről elektronikus tájékoztatóval szolgálhasson a jelen tájékoztató 3.7. pontjában foglaltak szerint.

A felhasználók további információkat szerezhetnek a cookie-k szerepéről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/ címen elérhető honlapján.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

3.3.      Regisztráció

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon regisztráljon a személyes adatai megadásával. A regisztrációkor a Társaság kezeli a felhasználó nevét, jelszavát, e-mail címét.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a felhasználói fiók törléséig.

 

3.4.      Regisztráció közösségi média fiókkal (Facebook, Google+)

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a közösségi média fiókjaira (Facebook/Google+) feltöltött adataikkal regisztráljanak  (név és emailcím) a Társaság honlapján. A Társaság adatkezelése a Facebook és a Google+ adatkezelési tájékoztatóival összhangban valósul meg.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a felhasználói fiók törléséig.

 

3.5. Rendelés regisztrált felhasználóként

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A rendeléssel kapcsolatos szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez a Társaság kezeli a felhasználó megfelelő kapcsolattartási adatait, így: név, e-mail-cím, választott fizetési módra vonatkozó információ, szállítási cím és mód.

 

Az adatkezelés jogalapja

A rendeléskor megadott személyes adatok szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a jogszabály kötelező rendelkezése (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a továbbiakban: számviteli törvény), valamint a Társaság jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli. Ettől eltérően jogszabályi előírás alapján a Társaság a személyes adatokat tovább is tárolhatja különösen a Társaság állami hatóságokkal (pl. adóhatóság) szemben kötelezően teljesítendő adatszolgáltatása keretében. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni). A szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita esetére a Társaság a szerződés teljesítésétől számított 5 évig őrzi az azzal kapcsolatos adatokat.

 

3.6.      Rendelés vendégként

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon regisztráció nélkül adjon le rendelést. A felhasználónak ebben az esetben a rendeléssel kapcsolatos szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez rendelésről-rendelésre szükséges megadnia megfelelő kapcsolattartási adatait, így: név, e-mail-cím, választott fizetési módra vonatkozó információ, szállítási és számlázási címre, valamint fizetési és szállítási módtól függően mobiltelefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

A rendeléskor megadott személyes adatok szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a jogszabály kötelező rendelkezése (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a Társaság jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli. Ettől eltérően jogszabályi előírás alapján a Társaság a személyes adatokat tovább is tárolhatja különösen a Társaság állami hatóságokkal (pl. adóhatóság) szemben kötelezően teljesítendő adatszolgáltatása keretében. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), A szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita esetére a Társaság a szerződés teljesítésétől számított 5 évig őrzi az azzal kapcsolatos adatokat.

 

3.7.      Reklám tartalmú elektronikus levelezés (Levelezőlista): Hírlevél, egyéb levelezés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Társaság reklám tartalmú elektronikus levelezőlistájára. A társaság levelezőlistája  reklámelemeket, a vásárlás előmozdítására, teljesítésére ösztönző elemeket tartalmaz, így különösen, de nem kizárólagosan hírlevél formájában tájékoztatót a Társaság aktuális termékkínálatáról, kedvezményeiről, a felhasználó érdeklődési körének megfelelő ajánlatairól. A Társaság egyéb levelezése keretében továbbá emlékeztetőt küld a felhasználó részére annak megkezdett, de be nem fejezett vásárlásairól. A Társaság ekkor a felhasználó név és emailcím adatait kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A reklám tartalmú elektronikus levelezés céljából megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de lekésőbb 2 évig. Amennyiben a felhasználó a részére megküldött hírlevelet 12 hónapig nem nyitja meg és/vagy a levél megnyitás nélkül automatikusan törlésre kerül, a Társaság jogosult a felhasználó feliratkozását törölni 12 hónap elteltével.

 

4.         Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

4.1.      Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

A személyes adatokhoz a Társaság kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A Társaság csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat a 4.2 pontban felsorolt adatfeldolgozók számára.

 

4.2.      Adatfeldolgozók és adatbiztonsági intézkedések

 

A Társaság a személyes adatokat a Társaság székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Társaság adatfeldolgozóként tárhely-szolgáltatót vesz igénybe:

 

Név: H3 Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt.2.  

E-mail: info@h3online.hu

 

A Társaság további adatfeldolgozói:

 

Név: antavo Ltd

Székhely: 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN

Elérhetőség: +44 2080 890970

Szolgáltatás: nyereményjátékok, hűségprogram

 

Név:  PayPal (Europe) S.à r.l.

Székhely: S.C.A. 22-24, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home

Szolgáltatás: fizetési szolgáltató

 

Név:  Criteo SA  

Székhely: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France 

Elérhetőség: +33 1 40 40 22 90 

Szolgáltatás: marketing szolgáltatás

 

Név:   Cib Bank Zrt

Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14

E-mail: cib@cib.hu

Szolgáltatás: fizetési szolgáltató

 

Név:  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Szolgáltatás: kézbesítés

 

Név:  Foxpost Zrt

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

E-mail: info@foxpost.hu

Szolgáltatás: kézbesítés

 

Név : Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Email:  ugyfelszolgalat@posta.hu

Szolgáltatás: kézbesítés

 

Név:  Freshworks:

Székhely: 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066,United States

Elérhetőség: https://www.freshworks.com/contact/

Szolgáltatás: ügyfélszolgálati szoftver

 

Név:  Klaviyo Inc.

Székhely: 344 Boylston Street 3rd Floor, Boston, MA 02116 United States

E-mail: sales@klaviyo.com

Szolgáltatás: email szolgáltató

 

Név: Email Octopus  -Three Hearts Digital Ltd., 

Székhely: 6 14a Andre Street, London, United Kingdom, E8 2AA

Szolgáltatás: email szolgáltató

 

Név: Moosend Ltd

Székhely: Tallis House, 2 Tallis Street, EC4Y 0AB, United Kingdom

Szolgáltatás: email szolgáltató

 

Név:  Google Ireland Limited

Székhely : Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland:

Elérhetőség: https://www.google.com/contact/

Szolgáltatás: email szolgáltató, marketing szolgáltató, adatelemzési szolgáltató

 

Név Facebook Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/support/?ref=hc_global_nav

Szolgáltatás: marketing, login, adatelemzés

 

Név: Online Comparison Shopping Kft.  (Arukereso.hu)

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72

Szolgáltatás: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének az Online Comparison Shopping KFT minősül.

 

 

 

Név: RTB House SA

Székhely: 61/101 Złota Street, Warsaw 00-819


Elérhetőség: : +48 22 188 12 71

www.rtbhouse.com

Szolgáltatás:marketing szolgáltatás

 

 Opt-out link: https://www.rtbhouse.com/optout-page/ 


 

A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

5.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

5.1.      A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, emailben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött emailben teljesíti.

 

5.2.      A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti.

 

5.3.      A törléshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.

 

5.4.      A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

5.5.      A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

6.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

6.1.      Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

6.2.      NAIH eljárása

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

 

Budapest, 2018. október 30.