TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁS JOGÁRÓL

 

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Ön a szerződéstől az áru átvételét követő tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.
A Vevőnek egyértelműen kell tájékoztatnia az Eladót ha elállási jogával kíván élni, amennyiben ezt elmulasztja az Eladó nem köteles
a terméket visszavenni.
Az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozattételtől számított tizennégy
naptári napon belül visszatéríteni, amennyiben az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett.
Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő az
elállási jog gyakorlásának napjától számított tizennégy naptári napon belül köteles a terméket visszaküldeni az Eladó részére.
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


Kérjük az elállási szándékát jelezze az ugyfelszolgalat@lifestyleshop.hu-n.


Kérjük csere szándékával is forduljon írásban ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@lifestyleshop.hu e-mail címre.

Kellékszavatosság:
Kérjük a számlát szíveskedjen megőrizni a kellékszavatossági igény lejártáig (2 évig)!